Tag: สินเชื่อโควิด

ทั่วไป

ลงทะเบียน ‘สินเชื่อโควิดออมสิน’ รอบใหม่ วงเงินกู้ 10,000 บาท

ธนาคารออมสิน เปิดให้ลงทะเบียน สินเชื่อโควิดออมสิน โครงการสินเชื่อสู้ภัย COVID-19 รอบใหม่ ผ่านแอป MyMo เริ่ม 26 พ.ค. 2564 ตั้งแต่ 16.00 น. อ่านต่อ

ทั่วไป

สินเชื่อโควิด 10,000 บาท ดอกเบี้ยต่ำ ไม่ต้องมีหลักประกัน

ธนาคารออมสิน และ ธกส. เปิดให้ลงทะเบียน “สินเชื่อโควิด” ปล่อยกู้วงเงิน 10,000 บาทต่อราย ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ไม่ต้องจ่ายเงินต้นและดอกเบี้ยช่วง 6 เดือนแรก อ่านต่อ

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)