Tag: สินเชื่อออมสิน

ทั่วไป

‘สินเชื่อห่วงใย’ ดอกเบี้ย 0.35% ไม่ต้องมีผู้ค้ำ ไม่ต้องผ่อน 6 งวดแรก

ธนาคารออมสิน เปิดโครงการ ‘สินเชื่อห่วงใย’ อัตราดอกเบี้ยต่ำ 0.35% ต่อเดือน ไม่ต้องมีผู้ค้ำ ไม่ต้องมีหลักประกันการกู้ ไม่ต้องผ่อนชำระ 6 งวดแรก อ่านต่อ

ทั่วไป

ครม.อนุมัติ สินเชื่อออมสิน ปล่อยกู้เจ้าของกิจการ รายละ 3 แสน

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณ สินเชื่อออมสิน ให้เจ้าของกิจการ ช่าง ขายของออนไลน์ รายละ 3 แสนบาท ผ่อน 5 ปี ปลอดดอกเบี้ย 6 เดือนแรก อ่านต่อ

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)