Tag: สภาผู้แทนราษฎร

งบประมาณ

เงินเดือนและสวัสดิการ ที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ได้รับ

พาผู้เสียภาษีไปดูเงินเดือนและสวัสดิการที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จะได้รับกันบ้าง มาดูกันดีกว่าว่า ผู้แทนราษฎรที่เราเลือกให้เป็นตัวแทนของเราในสภานั้น ได้รับเงินเดือนกันเท่าไหร่? และได้รับสวัสดิการอะไรบ้าง อ่านต่อ

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)