Tag: วันหยุด 2565

ทั่วไป

วันหยุดเอเปค เริ่ม 16-18 พ.ย. 2565 กทม. นนทบุรี สมุทรปราการ

วันหยุดเอเปค เริ่ม 16-18 พฤศจิกายน 2565 เฉพาะพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ทำให้มีวันหยุดรวมทั้งสิ้น 13 วัน อ่านต่อ

ทั่วไป

เพิ่ม วันหยุดราชการ 16-18 พฤศจิกายน 3 จว. รับประชุมเอเปค

ครม. เห็นชอบ เพิ่ม วันหยุดราชการ 16-18 พ.ย. 2565 เฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ รองรับช่วงการประชุมเอเปค APEC ครั้งที่ 29 อ่านต่อ

ทั่วไป

วันหยุด 2565 – ปฏิทินวันหยุดราชการ วันหยุดยาว (อัปเดตล่าสุด)

วันหยุด 2565 ปฏิทินวันหยุดราชการประจำปี เรียงลำดับตามปฏิทินไทยในแต่ละเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 อ่านต่อ

ทั่วไป

ปฏิทิน วันหยุดราชการ 2565 (อัปเดตล่าสุด)

วันหยุดราชการ 2565 ประจำปี เรียงลำดับตามปฏิทินไทยในแต่ละเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 อ่านต่อ

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)