Tag: วันหยุดราชการ

ทั่วไป

วันหยุดเมษายน 2566 เช็กวันหยุดยาว เมษายน

วันหยุดเมษายน 2566 เช็กวันหยุดยาว เดือนเมษายน จะมีวันหยุดยาว 4 วันติดต่อกัน ตั้งแต่วันที่ 13 – 16 เมษายน 2566 (พฤหัสบดี-อาทิตย์) อ่านต่อ

ทั่วไป

วันหยุดเอเปค เริ่ม 16-18 พ.ย. 2565 กทม. นนทบุรี สมุทรปราการ

วันหยุดเอเปค เริ่ม 16-18 พฤศจิกายน 2565 เฉพาะพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ทำให้มีวันหยุดรวมทั้งสิ้น 13 วัน อ่านต่อ

ทั่วไป

เพิ่ม วันหยุดราชการ 16-18 พฤศจิกายน 3 จว. รับประชุมเอเปค

ครม. เห็นชอบ เพิ่ม วันหยุดราชการ 16-18 พ.ย. 2565 เฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ รองรับช่วงการประชุมเอเปค APEC ครั้งที่ 29 อ่านต่อ

ทั่วไป

วันหยุดราชการเดือนกรกฎาคม 2565 เช็กวันหยุดยาว

วันหยุดราชการเดือนกรกฎาคม 2565 เช็กวันหยุดยาว มีวันหยุดยาว 5 วันติดต่อกัน 13-17 ก.ค. 2565 และวันหยุดยาว 4 วันติดต่อกัน 28-31 ก.ค. 2565 อ่านต่อ

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)