Tag: วันหยุดราชการ 2564

ทั่วไป

วันหยุดราชการ ประจำปี 2564 (อัพเดตล่าสุด)

วันหยุดราชการ 2564 รวม 24 วัน (รวมวันหยุดประจำภาคของทุกภาค) เรียงลำดับตามปฏิทินในแต่ละเดือน ดังนี้ มกราคม 2564 วันศุกร์ที่ 1 มกราคม 2564 วันขึ้นปีใหม่ กุมภาพันธ์ 2564 วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 วันตรุษจีน (วันหยุดราชการกรณีพิเศษ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ อ่านต่อ

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)