Tag: ลวรณ

ทั่วไป

สลับตำแหน่งอธิบดีกรมสรรพากร-กรมสรรพสามิต “เอกนิติ-ลวรณ”

ครม. เห็นชอบ สลับตำแหน่งอธิบดีกรมสรรพากร-กรมสรรพสามิต โอน “เอกนิติ” นั่งอธิบดีกรมสรรพสามิต สลับ “ลวรณ” นั่งอธิบดีกรมสรรพากร อ่านต่อ

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)