Tag: ลดอัตราประกันสังคม

ทั่วไป

ปรับอัตราประกันสังคม 2.5% ประกาศเป็นกฎหมายแล้ว

ปรับอัตราประกันสังคม ลดเงินสมทบให้ทั้งนายจ้างและลูกจ้าง เหลือ 2.5% ตั้งแต่ กันยายน ถึง พฤศจิกายน 2564 ประกาศเป็นกฎหมายแล้ว อ่านต่อ

ทั่วไป

ปรับลดเงินสมทบประกันสังคม 2.5% ต่อถึง พ.ย. 2564

ปรับลดเงินสมทบประกันสังคม เหลือ 2.5% ให้ทั้งนายจ้างและลูกจ้าง ตั้งแต่ กันยายน ถึง พฤศจิกายน 2564 รวมเป็นเวลา 3 เดือน อ่านต่อ

กฎหมายออกใหม่

ลดอัตราประกันสังคม 2.5% มิ.ย.-ส.ค. 64 มีผลใช้บังคับแล้ว

ลดอัตราประกันสังคม จากเดือนละ 5% เหลือ 2.5% ประกาศเป็นกฎหมายแล้ว ลดให้ทั้งนายจ้างและลูกจ้าง มีผลนาน 3 เดือน เริ่มตั้งแต่มิถุนายน ถึง สิงหาคม 2564 อ่านต่อ

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)