Tag: ลดค่าไฟฟ้า

ทั่วไป

ครม. อนุมัติ ลดค่าไฟฟ้า 4 เดือน พ.ค.-ส.ค. 2565

ครม. เห็นชอบ ลดค่าไฟฟ้า 4 เดือน (ลดค่าเอฟที: FT) ตั้งแต่ พ.ค.-ส.ค. 2565 ให้สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยและประเภทกิจการขนาดเล็ก อ่านต่อ

ทั่วไป

ครม. เห็นชอบ ตรึงค่าไฟ 6 เดือน หั่นภาษี ลดค่าไฟฟ้า 1-1.50 บาท

ครม. เห็นชอบ ลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันที่ใช้ผลิตไฟฟ้าเหลือ 0 ช่วยบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าให้ประชาชน 6 เดือน ลดค่าไฟฟ้า 1-1.50 บาทต่อหน่วย อ่านต่อ

ทั่วไป

ลดค่าไฟฟ้า 2 เดือน ช่วยเหลือประชาชน เริ่ม พ.ค. – มิ.ย. 2564

ที่ประชุม ครม. มีมติเห็นชอบให้ กระทรวงพลังงานดำเนินการ ลดค่าไฟฟ้า 2 เดือน สำหรับค่าไฟฟ้าเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน 2564 ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ อ่านต่อ

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)