Tag: ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกัน

ทั่วไป

คลังเผยเหลือคนไม่ได้เงินเยียวยา 1%

มาตรการเยียวยา 5,000 บาท เราไม่ทิ้งกัน ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยไปแล้ว 99% ส่วนที่เหลืออีก 1% นั้น เป็นส่วนตกค้างที่เกี่ยวกับการขอทบทวนสิทธิ อ่านต่อ

ทั่วไป

How To “ให้ข้อมูลเพิ่มเติม” สำหรับการลงทะเบียน เราไม่ทิ้งกัน

การส่งข้อมูลเพิ่มเติมจะต้องทำผ่าน www.เราไม่ทิ้งกัน.com ภายในเวลา 10 วัน หลังได้รับ SMS และควรกรอกข้อมูลที่เป็นความจริงเท่านั้น เพื่อรับสิทธิ์รับเงิน 5,000฿ อ่านต่อ

ทั่วไป

ยื่นทบทวนสิทธิได้แล้ว! เราไม่ทิ้งกัน อุทธรณ์ผ่านเว็บ

กระทรวงการคลังเปิดระบบอุทธรณ์ให้ผู้ลงทะเบียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์สามารถยื่นขอทบทวนสิทธิเพื่อรับเงินเยียวยาได้ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2563 ผ่าน www.เราไม่ทิ้งกัน.com อ่านต่อ

ทั่วไป

สรุปปัญหาของ SMEs ที่เกิดจากโควิด-19 และนโยบายที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลส่วนหนึ่งของ กลุ่ม SMEs และผู้เสียภาษีอีกหลายคนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 และกำลังต้องการความช่วยเหลือและการเยียวยาจากรัฐบาล อ่านต่อ

ทั่วไป

เช็กสิทธิลงทะเบียน เราไม่ทิ้งกัน รับเงิน 5,000 บาท ได้แล้ว

ผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 และลงทะเบียนรับเงินเยียวยา 5,000 บาท สามารถตรวจสอบผลการลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ เราไม่ทิ้งกัน.com ได้แล้ววันนี้ อ่านต่อ

ทั่วไป

ขยายเวลารับเงินเยียวยา 5,000 จาก 3 เดือน เพิ่มเป็น 6 เดือน

มาตรการชดเชยรายได้ สำหรับบุคคลที่ไม่อยู่ระบบประกันสังคม ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ เราไม่ทิ้งกัน เพิ่มจาก 3 เดือน เป็น 6 เดือน อ่านต่อ

ทั่วไป

ครม. มีมติ ขยายสิทธิ ‘เราไม่ทิ้งกัน’ เป็น 9 ล้านคน

กระทรวงการคลังเสนอทบทวนมติ ครม. เรื่องมาตรการชดเชยรายได้ เพื่อให้ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบได้ทั่วถึง ด้วยการขยายจำนวนผู้ได้รับสิทธิ จาก 3 ล้านคน เป็น 9 ล้านคน อ่านต่อ

ทั่วไป

โล่ง! สรรพากรไม่ตรวจสอบภาษีจากข้อมูล ‘เราไม่ทิ้งกัน’

29 มีนาคม 2563 กรมสรรพากรทำหนังสือชี้แจงผู้เสียภาษีว่า ไม่นำข้อมูลการลงทะเบียน www.เราไม่ทิ้งกัน.com มาตรวจสอบภาษีอย่างแน่นอน อ่านต่อ

ทั่วไป

เงื่อนไข และสิ่งที่ต้องเตรียมก่อน ลงทะเบียน ‘เราไม่ทิ้งกัน’

มาตรการเพื่อเยียวยาลูกจ้างและกลุ่มอาชีพอิสระ ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) สามารถลงทะเบียนรับเงินชดเชย 5,000 บาท/เดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน (ตั้งแต่เดือนเมษายน – มิถุนายน 2563) อ่านต่อ

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)