Tag: ร้านค้าออนไลน์

SME

ภาษีร้านค้าออนไลน์ (ภาษี E-Payment) กับเรื่องที่หลายคนยังเข้าใจผิด

หากคุณมีการทำธุรกรรมฝากหรือรับโอนเงินทุกบัญชีจากสถาบันการเงินเดียวกันเกินกว่า 3,000 ครั้งใน 1 ปี หรือมียอดฝากและรับโอนเงินเพียง 400 ครั้ง แต่มียอดรวมตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป สถาบันการเงินมีหน้าที่ส่งข้อมูลให้กรมสรรพากร อ่านต่อ

ประกาศกฎหมายภาษี

กรมสรรพากร เปิดโอกาส ร้านค้าออนไลน์เข้าระบบภาษี

พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ ก็ไม่ต้องเป็นกังวลไป เพราะกรมสรรพากรเปิดโอกาสให้ร้านค้าออนไลน์เข้าสู่ระบบภาษีก่อนที่ พ.ร.บ.เก็บภาษีผู้ค้าออนไลน์ จะบังคับใช้ในเดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 อ่านต่อ

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)