Tag: ยื่นภาษี 2562

ทั่วไป

มาตรการขยายเวลายื่นภาษี สู้ COVID-19 มีผลบังคับใช้แล้ว!

มาตรการขยายเวลายื่นภาษี สำหรับการยื่นภาษีประจำปี 2562 (ยื่นต้นปี 2563) ตามที่ครม. มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 24 มี.ค. 63 มีผลบังคับใช้ตามกฎหมายแล้ว อ่านต่อ

ทั่วไป

ด่วน! มาตรการภาษีสู้โควิด-19 v.2 ขยายเวลายื่นภาษีถึง 31 ส.ค. 63

ครม. มีมติยืดระยะเวลายื่นภาษีจากเดิม ที่สามารถยื่นภาษีประจำปี 2562 ได้ถึง 30 มิ.ย. 63 เป็น 31 ส.ค. 63 ทั้งแบบยื่นกระดาษและยื่นออนไลน์ อ่านต่อ

ทั่วไป

Update การผ่อนภาษี 2562 (ยื่นภาษีต้นปี 2563) ใหม่ มีอะไรเปลี่ยน

นอกจากสรรพากรจะขยายเวลาการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประจำปี 2562 ให้สามารถยื่นภาษีได้ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 63 ระยะเวลาการผ่อนชำระภาษีก็เปลี่ยนแปลงเช่นกัน อ่านต่อ

ทั่วไป

โคโรนากระทบ สรรพากรขยายเวลา ยื่นภาษี 2562 ถึง 30 มิ.ย. 63

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ ขยายเวลา ยื่นภาษี 2562 ออกไปอีก 3 เดือน จากเดิมต้องยื่นภาษีภายใน 1 ม.ค. – 31 มี.ค 2563 ให้สามารถยื่นภาษีได้จนถึง 30 มิถุนายน 2563 อ่านต่อ

ทั่วไป

ยื่นภาษีต้นปี 2563 กับ 10 คำถามที่พบบ่อย

iTAX จึงรวมหลากคำถามที่คนยื่นภาษีครั้งแรกมักจะสงสัย และสอบถามกันเข้ามาบ่อยๆ เพื่อให้คุณสามารถ ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี 2562 ได้อย่างถูกต้องที่ อ่านต่อ

ทั่วไป

สรรพากรการันตี ยื่นภาษี 2562 ออนไลน์ ได้เงินคืนภาษีใน 3 วัน

หากทำการยื่นภาษีประจำปี 2562 ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (ยื่นภาษีออนไลน์)ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค – 8 เม.ย 2563 และข้อมูลถูกต้องครบถ้วน สรรพากรจะทำการคืนเงินภาษีผ่านพร้อมเพย์ ภายใน 3 วัน อ่านต่อ

ทั่วไป

ฟรีแลนซ์ยื่นภาษียังไง?

การยื่นภาษีของฟรีแลนซ์ เงินได้ฟรีแลนซ์ถือเป็น เงินได้ประเภท 2 (เงินได้ตามมาตรา 40(2)) และจะต้องใช้ใบ 50 ทวิ (ตั้งแต่ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค.) ในการยื่นภาษีเช่นกัน อ่านต่อ

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)