Tag: ยื่นภาษีเงินได้ประจำปี

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

รีวิว แบบฟอร์ม ภ.ง.ด. 90 / 91 ประจำปีภาษี 2565

iTAX มารีวิวแบบฟอร์ม ภ.ง.ด.90/91 ปีภาษี 2565 ต่างจากปีที่แล้วอย่างไรบ้าง ผู้เสียภาษีจะได้เตรียมแบบฟอร์มเพื่อ ยื่นภาษี ได้อย่างถูกต้องเช่นเคย อ่านต่อ

วิเคราะห์

รีวิว แบบฟอร์ม ภ.ง.ด. 90 / 91 ประจำปีภาษี 2564

iTAX มารีวิวแบบฟอร์ม ภ.ง.ด.90/91 ปีภาษี 2564 ต่างจากปีที่แล้วอย่างไรบ้าง เราจะได้เตรียมแบบฟอร์มเพื่อ ยื่นภาษี ได้อย่างถูกต้องเช่นเคย อ่านต่อ

ทั่วไป

เงินคืนภาษี ของเรา อยู่ในสถานะไหนแล้ว?

เงินคืนภาษี สามารถขอได้ 2 ช่วงระยะเวลา คือ ขอคืนเงินภาษีหลังยื่นภาษีทันที และ ขอคืนหลังครบกำหนดยื่นภาษี (ภายในระยะเวลา 3 ปี นับจากวันที่ครบกำหนดยื่นภาษี) อ่านต่อ

ทั่วไป

ด่วน! มาตรการภาษีสู้โควิด-19 v.2 ขยายเวลายื่นภาษีถึง 31 ส.ค. 63

ครม. มีมติยืดระยะเวลายื่นภาษีจากเดิม ที่สามารถยื่นภาษีประจำปี 2562 ได้ถึง 30 มิ.ย. 63 เป็น 31 ส.ค. 63 ทั้งแบบยื่นกระดาษและยื่นออนไลน์ อ่านต่อ

ทั่วไป

กสทช. จับมือ กรมสรรพากร เล็งใช้ Mobile ID ยื่นภาษีแทนบัตร

กรมสรรพากร จับมือ กสทช เล็งนำระบบ Mobile ID มาใช้ในการยื่นชำระภาษีบุคคลธรรมดาออนไลน์​ (ทั้งทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน) เพื่อช่วยลดความซ้ำซ้อนในการลงทะเบียน อ่านต่อ

ทั่วไป

Update การผ่อนภาษี 2562 (ยื่นภาษีต้นปี 2563) ใหม่ มีอะไรเปลี่ยน

นอกจากสรรพากรจะขยายเวลาการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประจำปี 2562 ให้สามารถยื่นภาษีได้ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 63 ระยะเวลาการผ่อนชำระภาษีก็เปลี่ยนแปลงเช่นกัน อ่านต่อ

ทั่วไป

โคโรนากระทบ สรรพากรขยายเวลา ยื่นภาษี 2562 ถึง 30 มิ.ย. 63

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ ขยายเวลา ยื่นภาษี 2562 ออกไปอีก 3 เดือน จากเดิมต้องยื่นภาษีภายใน 1 ม.ค. – 31 มี.ค 2563 ให้สามารถยื่นภาษีได้จนถึง 30 มิถุนายน 2563 อ่านต่อ

ทั่วไป

สิ่งที่ต้องทำ เมื่อได้รับหนังสือจากกรมสรรพากร

หากได้รับหนังสือแนะนำให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีจากกรมสรรพากร จะต้องยื่นภาษีเงินได้ประจำปีและเสียภาษีให้ถูกต้อง และหากรายได้เกิน 1.8 ล้าน จะต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ด้วย อ่านต่อ

วิเคราะห์

รีวิวแบบฟอร์ม ภ.ง.ด. 90/91 ประจำปีภาษี 2562

iTAX มารีวิวแบบฟอร์มภาษีให้ผู้เสียภาษี #iTAXpayer เป็นประจำทุกปี และปีนี้ก็เช่นเคย เรามาดูกันว่าแบบฟอร์ม ภ.ง.ด. 90/91 ปีภาษี 2562 นี้มีความเปลี่ยนแปลงตรงไหนบ้าง เราจะได้เตรียมแบบฟอร์มเพื่อยื่นภาษีได้อย่างถูกต้อง อ่านต่อ

ทั่วไป

สรรพากรการันตี ยื่นภาษี 2562 ออนไลน์ ได้เงินคืนภาษีใน 3 วัน

หากทำการยื่นภาษีประจำปี 2562 ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (ยื่นภาษีออนไลน์)ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค – 8 เม.ย 2563 และข้อมูลถูกต้องครบถ้วน สรรพากรจะทำการคืนเงินภาษีผ่านพร้อมเพย์ ภายใน 3 วัน อ่านต่อ

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)