Tag: ยื่นทบทวนสิทธิ์ เราไม่ทิ้งกัน

ทั่วไป

คลังเผยเหลือคนไม่ได้เงินเยียวยา 1%

มาตรการเยียวยา 5,000 บาท เราไม่ทิ้งกัน ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยไปแล้ว 99% ส่วนที่เหลืออีก 1% นั้น เป็นส่วนตกค้างที่เกี่ยวกับการขอทบทวนสิทธิ อ่านต่อ

ทั่วไป

ยื่นทบทวนสิทธิได้แล้ว! เราไม่ทิ้งกัน อุทธรณ์ผ่านเว็บ

กระทรวงการคลังเปิดระบบอุทธรณ์ให้ผู้ลงทะเบียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์สามารถยื่นขอทบทวนสิทธิเพื่อรับเงินเยียวยาได้ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2563 ผ่าน www.เราไม่ทิ้งกัน.com อ่านต่อ

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)