Tag: ยืมนาฬิกาเพื่อน

ทั่วไป

ปปช. ชี้แจงเป็นหนังสือแล้ว ยืมนาฬิกาเพื่อนยังไงก็ไม่ผิด

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ จึงไม่มีหน้าที่ต้องแสดงการยืมนาฬิกาดังกล่าวเป็นหนี้สินในบัญชีรายการแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน เพราะไม่ใช่หนี้สินที่เป็นเงินตรา อ่านต่อ

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)