Tag: ยกเว้นภาษีกำไร

ภาษีธุรกิจ

ครม. ไฟเขียว ระดมทุน Startup ยกเว้นภาษีกำไร 10 ปี

ครม.ผ่านมาตรการภาษีส่งเสริม ระดมทุน startup อนุมัติหลักการ “ยกเว้นภาษีกำไร” สำหรับกำไรจากการโอนหุ้นและหน่วยทรัสต์ เป็นเวลา 10 ปี อ่านต่อ

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)