Tag: ม33เรารักกัน.com

ทั่วไป

‘ม.33 เรารักกัน’ รอบใหม่ รับ 2,000 บาท เริ่ม 24 พ.ค. 64

ลูกจ้างในระบบประกันสังคมที่ลงทะเบียนรับสิทธิ ‘ม.33 เรารักกัน’ จะรับเงินเยียวยาเพิ่ม 2,000 บาท โอนงวดแรก 24 พ.ค. 2564 เข้าแอป ‘เป๋าตัง’ อ่านต่อ

ทั่วไป

เช็กวันโอนเราชนะ ม33เรารักกัน เงินเยียวยา 2,000 บาท

ครม. กำหนดวันโอนเงินเยียวยาโครงการ “เราชนะ” และ “ม.33 เรารักกัน” โดยจะโอนเงินช่วยเหลือ 2,000 บาท ให้ผู้ได้รับสิทธิทุกคนภายในเดือนพฤษภาคม 2564 อ่านต่อ

ทั่วไป

ทบทวนสิทธิเรารักกัน ม33 สำหรับผู้ได้รับแจ้งลงทะเบียนไม่สำเร็จ

ทบทวนสิทธิเรารักกัน ม33 กรณีลงทะเบียนไม่สำเร็จ ผู้ลงทะเบียนสามารถขอทบทวนสิทธิใหม่ได้ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2564 และจะประกาศผลการทบทวนสิทธิอีกครั้งในวันที่ 5 เมษายน 2564 อ่านต่อ

ทั่วไป

เช็คสิทธิเรารักกัน ม33 ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน

เช็คสิทธิเรารักกัน ม33 สำนักงานประกันสังคมจะประกาศ ผลการลงทะเบียนใน 15 มีนาคม 2564 โดยผู้ลงทะเบียนจะต้องกดใช้งานและกดยืนยันตนผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง ภายในวันที่ 15 – 21 มีนาคม 2564 อ่านต่อ

ทั่วไป

ลงทะเบียนเรารักกัน รับเงินเยียวยา 4,000 บาท จากประกันสังคม

ลงทะเบียนเรารักกัน รับเงิน 4,000 บาท จากประกันสังคม สำหรับลูกจ้างที่เข้าระบบประกันสังคม เริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่ 21 กุมภาพันธ์ – 7 มีนาคม 2564 ที่เว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com อ่านต่อ

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)