Tag: มาตรการผ่อนคลายระยะที่ 2

ทั่วไป

สรุปมาตรการปลดล็อคเมืองระยะที่ 2 อะไรทำได้ ทำไม่ได้

หลังจากจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทยในเดือนพฤษภาคมมีแนวโน้มลดลงแล้ว รัฐบาลจึงประกาศมาตรการผ่อนคลายระยะที่ 2 ตามข้อกำหนด (ฉบับที่ 7) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นมา อ่านต่อ

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)