Tag: มาตรการบัญชีเดียว

SME

ต้องทำยังไง เมื่อพบว่า ธุรกิจเราอยู่ในกลุ่มเสี่ยง

หากพบว่ากิจการของคุณถูกจัดอยู่ในกลุ่มกิจการเสี่ยง กรมสรรพากรแนะนำว่าให้หยุดการยื่นภาษี หรือยื่นงบปี 2561 ก่อน และจะต้องทำการแก้ไขให้เสร็จภายในเดือน พ.ค. 2562 อ่านต่อ

SME

ทำธุรกิจแบบนี้ เสี่ยงต่อการโดนสรรพากรตรวจสอบนะ รู้ยัง?

ปัจจุบันกรมสรรพากรใช้ข้อมูลประกอบการตรวจสอบผู้ประกอบการ 3 ส่วน ได้แก่ การประเมินสถานะผู้ประกอบการ + Data Analytics + Risk Based Analysis (RBA) ทำให้ทราบได้ไม่ยากว่า ธุรกิจของคุณมีความผิดปกติอย่างไรบ้าง อ่านต่อ

SME

ทำธุรกิจ SMEs ทำไมต้องมีบัญชีเดียว?

การทำธุรกิจแบบบัญชีเดียว จะช่วยให้เจ้าของธุรกิจประหยัดเวลามากขึ้น สามารถลงบัญชีได้ง่ายขึ้น และช่วยลดโอกาสผิดพลาดที่อาจเกิดจากการทำบัญชีหลายเล่ม และไม่ถูกมองว่า ธุรกิจพยายามหลีกเลี่ยงภาษีด้วย อ่านต่อ

SME

เหตุผลที่ สรรพากรต้องการผลักดัน มาตรการบัญชีเดียว

การทำธุรกิจโดยใช้บัญชีชุดเดียว จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถรู้สถานการณ์ของกิจการได้เร็ว และสามารถวางแผนสำหรับธุรกิจได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ อ่านต่อ

error: Content is protected !!