Tag: มหาสารคาม

ทั่วไป

เขตเลือกตั้ง 2566 มหาสารคาม ทั้ง 6 เขต (สส. 6 คน)

มหาสารคาม มีราษฎร 943,811 คน เมื่อเฉลี่ยจำนวนราษฎร 162,766 คน ต่อ สส.แบบแบ่งเขตหนึ่งคน ทำให้แบ่ง เขตเลือกตั้ง ได้เป็น 6 เขต มี สส.ได้ 6 คน อ่านต่อ

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)