Tag: มรดกสี่พันล้าน

ภาษี

รับมรดกมูลค่า 4,000 ล้านบาท จะเสียภาษีมรดกเท่าไหร่?

ได้มรดกมา 4,000 ล้านบาท เป็นมูลค่าสุทธิ จะเสียภาษีมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ระหว่างผู้รับและผู้ตายด้วย ถ้าผู้รับไม่ได้เป็นคู่สมรส บุพการี หรือผู้สืบสันดาน ก็จะเสียภาษีมากที่สุด อ่านต่อ

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)