ป้ายกำกับ: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

สภาษี รวมพลคนเสียภาษี : ถ้าภาษีออกแบบได้

สภาษี วาระที่ 1 ถ้าภาษีออกแบบได้ หลังจาก iTAXpayer ร่วมกันออกแบบภาษีในอุดมคติของแต่ละคน iTAX ได้สรุปข้อเสนอ ที่ทำให้ผู้เสียภาษีจะยินดีจ่ายภาษีมากยิ่งขึ้น อ่านต่อ

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

กำหนดการยื่นภาษีครึ่งปี (ภ.ง.ด. 94) ประจำปีภาษี 2562

ผู้ที่ต้องยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี (ภ.ง.ด. 94) คือ ผู้ที่มีเงินได้ที่เข้าข่ายเงินได้ประเภท 40(5)-(8) และมีรายได้ตั้งแต่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน ของทุกปี มากกว่า 60,000 บาท (กรณีโสด) หรือในกรณีมีคู่สมรสจะต้องมีรายได้รวมกันเกิน 120,000 บาท  อ่านต่อ

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

เงินชดเชยจากการถูกไล่ออก/เลิกจ้างกะทันหัน ต้องเสียภาษีมั้ย?

ค่าชดเชยการถูกเลิกจ้างอย่างไม่เป็นธรรม หรือ ค่าชดเชยการถูกให้ออกจากงานกะทันหัน จะได้รับเงินเป็นจำนวนเท่าไหร่ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่คุณทำงานในบริษัทหรือองค์กรเหล่านั้น  อ่านต่อ

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

เงินชดเชยจากการเลิกจ้าง เสียภาษียังไง?

ค่าชดเชยการเลิกจ้างตามกฎหมายกำหนด ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในส่วนที่ไม่เกินจากค่าจ้างของการทำงาน 300 วันสุดท้าย (ยกเว้นภาษีสูงสุด 300,000 บาท) อ่านต่อ

ลดหย่อนภาษี

ประกันชีวิตแบบไหนดี เลือกให้โดนใจ และใช่ตัวที่ดีที่สุด

ก่อนตัดสินใจซื้อประกันชีวิต ควรสำรวจตัวเองก่อนว่า ต้องการความคุ้มครองแบบไหน จ่ายเบี้ยประกันไหวเท่าไหร่ เพื่อที่คุณจะได้รับผลประโยชน์จากประกันชีวิตมากที่สุด อ่านต่อ

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

วิเคราะห์ ค่าภาษีตามฐานเงินเดือน 2562

ฐานเงินเดือนที่สูงขึ้นทำให้อัตราภาษีที่ต้องเสียสูงขึ้นตามไปด้วย การคำนวณภาษีที่ถูกต้อง จะต้องคำนวณสัดส่วนค่าภาษีต่อรายได้ตลอดทั้งปีด้วย จึงจะได้อัตราภาษีที่แท้จริง อ่านต่อ

ลดหย่อนภาษี

ใบเสร็จรับเงิน ใช้เป็นหลักฐานลดหย่อนภาษีได้มั้ย?

ใบเสร็จรับเงิน ใช้เป็นหลักฐานในการลดหย่อนภาษีได้ใบบางกรณีเท่านั้น เพราะค่าลดหย่อนบางอย่าง กรมสรรพากรได้ระบุเอกสารที่ต้องใช้ในการลดหย่อนภาษีไว้อย่างชัดเจน อ่านต่อ

ข่าวภาษี

ค่าลดหย่อนภาษี 2562 ซื้ออะไร ซื้อเท่าไหร่ ใช้ลดหย่อนภาษีได้

ค่าลดหย่อนภาษี ปี 2562 เป็นไปตามมติคณะรัฐมนติที่ต้องการใช้มาตรการทางภาษีเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ เพื่อส่งเสริมค่าใช้จ่ายในประเทศ และสนับสนุนภาษีอิเล็กทรอนิกส์ อ่านต่อ

ข่าวภาษี

ประกาศภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก ฉบับใหม่ มีอะไรเปลี่ยน?

อัปเดตประกาศใหม่จากกรมสรรพากร เพื่อให้ผู้ที่ได้รับดอกเบี้ยเงินฝากไม่ถึง 20,000 บาทต่อปี ไม่ต้องไปเซ็นยินยอมให้ธนาคารส่งข้อมูลให้กรมสรรพากร และยังได้รับสิทธิยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝากตามเดิม

อ่านต่อ

ภาษี

ยื่นภาษีไม่ทัน ทำไงดี?

ไม่ว่าสาเหตุที่ทำให้คุณยื่นภาษีไม่ทัน (ไม่ว่าจะเป็นการยื่นภาษีออนไลน์ หรือยื่นภาษีแบบกระดาษ) ในช่วงเวลาที่กรมสรรพากรกำหนด จะเป็นอะไรก็ตาม เมื่อคุณรู้ตัวว่ายังไม่ได้ยื่นภาษีให้เรียบร้อย และต้องการที่จะยื่นภาษีย้อนหลังก็สามารถทำได้

อ่านต่อ

error: Content is protected !!