Tag: ภาษีเงินฝาก

ประกาศกฎหมายภาษี

ประกาศภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก ฉบับใหม่ มีอะไรเปลี่ยน?

อัปเดตประกาศใหม่จากกรมสรรพากร เพื่อให้ผู้ที่ได้รับดอกเบี้ยเงินฝากไม่ถึง 20,000 บาทต่อปี ไม่ต้องไปเซ็นยินยอมให้ธนาคารส่งข้อมูลให้กรมสรรพากร และยังได้รับสิทธิยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝากตามเดิม อ่านต่อ

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)