Tag: ภาษีธุรกิจ

SME

รับช่วงธุรกิจต่อจากพ่อแม่ ต้องจดทะเบียนแบบไหน?

หากต้องรับช่วงต่อจากธุรกิจที่บ้าน และต้องการจะจดทะเบียนธุรกิจหรือบริษัทเพราะมองเห็นแล้วว่า การจดทะเบียนชื่อบริษัทนั้น ง่ายและสะดวกในการทำธุรกรรมทางการเงิน เราอยากให้คุณตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่า เจ้าของธุรกิจเดิม หรือ คุณพ่อคุณแม่ของคุณนั้น เดิมท่านได้จดทะเบียนธุรกิจไว้แบบไหน อ่านต่อ

SME

ตรายาง จำเป็นแค่ไหนต่อ การจดทะเบียนบริษัท

กฎหมายไม่ได้กำหนดว่าคณจำเป็นที่จะต้องสั่งทำตรายางเพื่อจดทะเบียนบริษัท คุณสามารถยื่นขอจดทะเบียนบริษัทได้โดยที่ไม่ต้องมีตรายางหรือตราประทับก็ได้ อ่านต่อ

SME

ข้อแตกต่างของการจดทะเบียนบริษัท และ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที่คนทำธุรกิจควรรู้

การตัดสินใจจดทะเบียนบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ควรเลือกจากความเหมาะสมของประเภทธุรกิจ หากคุณต้องติดต่อกับคนจำนวนมาก การจดทะเบียนบริษัทจะตอบโจทย์คุณมากกว่า อ่านต่อ

error: Content is protected !!