Tag: ภาษีธุรกิจ

SME

ใบเสร็จรับเงิน กับ ใบกำกับภาษี ต่างกันอย่างไร?

กิจการที่สามารถออกใบกำกับภาษีได้ คือ ธุรกิจที่ทำการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) เรียบร้อยแล้วเท่านั้น และผู้ประกอบการจะออกใบเสร็จได้ก็ต่อเมื่อได้รับเงินจากการซื้อสินค้าและบริการเท่านั้น  อ่านต่อ

SME

ต้องทำยังไง เมื่อพบว่า ธุรกิจเราอยู่ในกลุ่มเสี่ยง

หากพบว่ากิจการของคุณถูกจัดอยู่ในกลุ่มกิจการเสี่ยง กรมสรรพากรแนะนำว่าให้หยุดการยื่นภาษี หรือยื่นงบปี 2561 ก่อน และจะต้องทำการแก้ไขให้เสร็จภายในเดือน พ.ค. 2562 อ่านต่อ

SME

สรรพากรใช้วิธีไหน ตรวจสอบธุรกิจเรา?

เครื่องมือที่กรมสรรพากรแบ่งว่า ธุรกิจประเภทไหนอยู่ในกลุ่มเสี่ยงหลีกเลี่ยงภาษี คือ การประเมินสถานะผู้ประกอบการ, Data Analytics และ Risk Based Audit System อ่านต่อ

SME

ทำธุรกิจแบบนี้ เสี่ยงต่อการโดนสรรพากรตรวจสอบนะ รู้ยัง?

ปัจจุบันกรมสรรพากรใช้ข้อมูลประกอบการตรวจสอบผู้ประกอบการ 3 ส่วน ได้แก่ การประเมินสถานะผู้ประกอบการ + Data Analytics + Risk Based Analysis (RBA) ทำให้ทราบได้ไม่ยากว่า ธุรกิจของคุณมีความผิดปกติอย่างไรบ้าง อ่านต่อ

SME

ทำธุรกิจ SMEs ทำไมต้องมีบัญชีเดียว?

การทำธุรกิจแบบบัญชีเดียว จะช่วยให้เจ้าของธุรกิจประหยัดเวลามากขึ้น สามารถลงบัญชีได้ง่ายขึ้น และช่วยลดโอกาสผิดพลาดที่อาจเกิดจากการทำบัญชีหลายเล่ม และไม่ถูกมองว่า ธุรกิจพยายามหลีกเลี่ยงภาษีด้วย อ่านต่อ

SME

เหตุผลที่ สรรพากรต้องการผลักดัน มาตรการบัญชีเดียว

การทำธุรกิจโดยใช้บัญชีชุดเดียว จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถรู้สถานการณ์ของกิจการได้เร็ว และสามารถวางแผนสำหรับธุรกิจได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ อ่านต่อ

SME

รายได้จากการไลฟ์สดขายเสื้อผ้า ต้องเสียภาษีมั้ย?

ไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไร และไม่ว่าจะมีรายได้จากอะไรก็ตาม หากรายได้ของคุณถึงเกณฑ์ที่จะต้องยื่นภาษี คุณจะต้องทำการยื่นภาษีเงินได้ประจำปีด้วย และหากมีรายได้ถึงเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนด คุณจะต้องเสียภาษีด้วย อ่านต่อ

SME

ธุรกิจมีหลายสาขา ต้องยื่นภาษียังไง?

การยื่นภาษีธุรกิจผู้ประกอบการที่มีธุรกิจหลายสาขา (ธุรกิจแฟรนไชส์) ที่กำลังไม่แน่ใจว่าจะต้องยื่นภาษีแบบไหน จะแยกยื่นแต่ละสาขา หรือต้องรวมผลประกอบการทุกสาขาแล้วยื่นภาษีพร้อมๆ กันนั้น ก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณดำเนินธุรกิจแบบไหน? อ่านต่อ

SME

ภาษีร้านค้าออนไลน์ (ภาษี E-Payment) กับเรื่องที่หลายคนยังเข้าใจผิด

หากคุณมีการทำธุรกรรมฝากหรือรับโอนเงินทุกบัญชีจากสถาบันการเงินเดียวกันเกินกว่า 3,000 ครั้งใน 1 ปี หรือมียอดฝากและรับโอนเงินเพียง 400 ครั้ง แต่มียอดรวมตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป สถาบันการเงินมีหน้าที่ส่งข้อมูลให้กรมสรรพากร อ่านต่อ

SME

สรรพากรใจดี เปิดทาง SME เข้าระบบ เว้นเบี้ยปรับ-เงินเพิ่ม

ฎหมายฉบับนี้ให้สิทธิเฉพาะการทำธุรกิจในนามนิติบุคคลเท่านั้น บริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จะได้รับการยกเว้นเบี้ยปรับหรือเงินเพิ่ม ก็ต่อเมื่อมีรายได้ในรอบบัญชีล่าสุด ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 ไม่เกิน 500 ล้านบาท อ่านต่อ

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)