Tag: ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ข่าวภาษี

ด่วน! กทม. ประกาศขยายเวลาจ่ายภาษีที่ดินไปถึงตุลา!

กรุงเทพมหานคร ได้ออกประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ขยายกำหนดเวลาการชำระภาษีไปถึงเดือนตุลาคม 2563 อ่านต่อ

ข่าวภาษี

ไม่มีค่าปรับ ถ้าจ่ายภาษีที่ดินช้าเพราะยังไม่ได้รับใบประเมิน

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่าในกรณีที่ประชาชนไม่ได้รับใบประเมินเรียกเก็บภาษี จะไม่ต้องเสียเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม อ่านต่อ

ข่าวภาษี

ครม. เตรียมออกโปรลดภาษีที่ดิน 90% ช่วยโควิด

ครม. เห็นชอบให้ลดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่จะจัดเก็บเฉพาะในปี 2563 นี้ให้ลดลง 90% สำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ปีนี้ อ่านต่อ

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)