Tag: ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ทั่วไป

กทม. ขยายเวลาชำระเงิน ภาษีที่ดิน 2565 ถึง มิ.ย. 2565

กรุงเทพมหานคร ขยายเวลาชำระเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จากเดิมสิ้นสุด เมษายน 2565 ให้ขยายเวลาชำระได้ถึง มิถุนายน 2565 อ่านต่อ

ภาษี

ครม. เห็นชอบต่ออายุอัตรา ‘ภาษีที่ดิน’ คงอัตราเดิมอีก 2 ปี ถึงปี 2566

ครม. มีมติเห็นชอบอนุมัติ ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดอัตรา ‘ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง’ ให้คงอัตราภาษีเดิมต่อไปอีก 2 ปี สำหรับปี 2565-2566 อ่านต่อ

ข่าวภาษี

ด่วน! กทม. ประกาศขยายเวลาจ่ายภาษีที่ดินไปถึงตุลา!

กรุงเทพมหานคร ได้ออกประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ขยายกำหนดเวลาการชำระภาษีไปถึงเดือนตุลาคม 2563 อ่านต่อ

ข่าวภาษี

ไม่มีค่าปรับ ถ้าจ่ายภาษีที่ดินช้าเพราะยังไม่ได้รับใบประเมิน

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่าในกรณีที่ประชาชนไม่ได้รับใบประเมินเรียกเก็บภาษี จะไม่ต้องเสียเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม อ่านต่อ

ข่าวภาษี

ครม. เตรียมออกโปรลดภาษีที่ดิน 90% ช่วยโควิด

ครม. เห็นชอบให้ลดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่จะจัดเก็บเฉพาะในปี 2563 นี้ให้ลดลง 90% สำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ปีนี้ อ่านต่อ

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)