Tag: พ.ร.บ.เก็บภาษีผู้ค้าออนไลน์

ประกาศกฎหมายภาษี

กรมสรรพากร เปิดโอกาส ร้านค้าออนไลน์เข้าระบบภาษี

พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ ก็ไม่ต้องเป็นกังวลไป เพราะกรมสรรพากรเปิดโอกาสให้ร้านค้าออนไลน์เข้าสู่ระบบภาษีก่อนที่ พ.ร.บ.เก็บภาษีผู้ค้าออนไลน์ จะบังคับใช้ในเดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 อ่านต่อ

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)