Tag: พรรคกล้า

วิเคราะห์

‘พรรคการเมือง’ ที่ผู้เสียภาษีอุดหนุนภาษีสูงสุด ปีภาษี 2564

กกต.เผย วงเงินอุดหนุนเงินภาษี ‘พรรคการเมือง’ จากผู้เสียภาษี ปีภาษี 2564 รวมทั้งสิ้น 43,220,970.83 บาท รวมผู้อุดหนุนเงินภาษีจำนวน 104,584 คน อ่านต่อ

ภาษี

ปีภาษี 2563 ‘พรรคการเมือง’ ไหน รับเงินจากผู้เสียภาษีมากที่สุด

กกต.เผย พรรคก้าวไกล ได้รับอุดหนุนเงินภาษีจากประชาชนมากที่สุด 12,695,738.77 บาท อันดับ 2 พรรคประชาธิปัตย์ และอันดับ 3 พรรคกล้า อ่านต่อ

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)