Tag: ผ้าอนามัยแบบสอด

ภาษี

ผ้าอนามัยแบบสอด เป็นเครื่องสำอาง แต่ไม่ขึ้น ภาษีผ้าอนามัย 30%

กรมสรรพสามิต-กรมศุลกากร-รองโฆษกประจำสำนักนายกฯ ชีแจงตรงกัน “ผ้าอนามัยแบบสอด” ไม่มีการขึ้น ภาษีผ้าอนามัย ถึง 30% ตามที่ประชาชนกังวล อ่านต่อ

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)