Tag: ประชาชนปลดแอก

ทั่วไป

ประเด็นภาษีกับการโอนเงินสนับสนุนผู้ชุมนุมทางการเมือง

เงินบริจาคสนับสนุนไม่เป็นรายได้ของแกนนำ หากแกนนำผู้ชุมนุมไม่ได้นำไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัว แต่ใช้จัดกิจกรรมทางการเมืองเท่านั้น อ่านต่อ

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)