Tag: ประกันบำนาญลดหย่อนภาษี

ลดหย่อนภาษี

เรื่องต้องระวัง ก่อนซื้อประกันลดหย่อนภาษี

ประกันชีวิต และประกันสุขภาพ ต่างก็เป็นตัวช่วยลดหย่อนภาษีที่ได้รับความนิยมทั้งสิ้น แต่รู้หรือไม่ว่า ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันบำนาญ มีเงื่อนไขการใช้ลดหย่อนภาษีที่แตกต่างกัน อ่านต่อ

ลดหย่อนภาษี

ประกันบำนาญ เหมาะกับใคร ซื้อตอนไหนได้ผลประโยชน์สูงสุด

ประกันชีวิต เป็นการทำสัญญาระยะยาว คุณจะต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันชีวิตอย่างต่ำ 5 – 10 ปี นั่นหมายความว่า คุณจะต้องมีรายได้ที่มั่นคง มีการวางแผนการเงินและมีวินัยทางการเงินที่ดีมากพอ อ่านต่อ

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)