Tag: บิตคอยน์

ทั่วไป

Bitcoin เสีย ‘ภาษี’ ยังไง ได้ข้อสรุปแล้ว

ภาษีคริปโต กำไรที่ได้จากการขาย Bitcoin หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการถือ Bitcoin จะต้องถูกหัก ภาษี ณ ที่จ่าย 15% และต้องยื่นภาษีประจำปีด้วย อ่านต่อ

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)