Tag: บัญชีพิเศษ

วิเคราะห์

“สรรพากร” หวังใช้ “อิเล็กทรอนิกส์แพลตฟอร์ม” สำรวจธุรกิจนอกระบบ

“สรรพากร” สั่ง “อิเล็กทรอนิกส์แพลตฟอร์ม” ส่ง “บัญชีพิเศษ” หวังสำรวจธุรกิจที่ยังอยู่นอกระบบภาษี เริ่ม 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป อ่านต่อ

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)