Tag: นายกรัฐมนตรี

ทั่วไป

ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัย “ประยุทธ์” ดำรงตำแหน่งนายก ไม่ครบ 8 ปี

ศาลรัฐธรรมนูญ อ่านคำวินิจฉัยแล้ว 30 กันยายน 2565 โดยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเสียงส่วนใหญ่เห็นว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ดำรงตำแหน่งไม่ครบ 8 ปี อ่านต่อ

ทั่วไป

[LIVE] แถลงการณ์สำคัญ นายกรัฐมนตรี คืนนี้ (11 ต.ค. 2564 เวลา 20.30 น.)

นายกรัฐมนตรี เตรียมออก แถลงการณ์สำคัญ คืนนี้ (11 ตุลาคม 2564) เวลา 20.30 น. เป็นต้นไป ความยาวประมาณ 15 นาที อ่านต่อ

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)