Tag: ธกส

ทั่วไป

เช็คเงินประกันราคาข้าว งวด 11 (ปี 2565/66) 17 – 23 ธ.ค. 65

เช็คเงินประกันราคาข้าว งวด 11 ปี 2565/66 ตรวจสอบเงินประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ราคาอ้างอิงและชดเชยส่วนต่างราคา 17 – 23 ธันวาคม 2565 อ่านต่อ

ทั่วไป

เช็คเงินประกันราคาข้าว งวด 10 (ปี 2565/66) 10 – 16 ธ.ค. 65 

เช็คเงินประกันราคาข้าว งวด 10 ปี 2565/66 ตรวจสอบเงินประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ราคาอ้างอิงและชดเชยส่วนต่างราคา 10 – 16 ธันวาคม 2565 อ่านต่อ

ทั่วไป

เช็คเงินประกันราคาข้าว งวด 9 (ปี 2565/66) 3 – 9 ธ.ค. 65

เช็คเงินประกันราคาข้าว งวด 9 ปี 2565/66 ตรวจสอบเงินประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ราคาอ้างอิงและชดเชยส่วนต่างราคา 3 – 9 ธันวาคม 2565 อ่านต่อ

ทั่วไป

มาตรการช่วยเหลือน้ำท่วม 2564 พักชำระหนี้-ให้สินเชื่อ

มาตรการช่วยเหลือน้ำท่วม 2564 พักชำระหนี้-ให้สินเชื่อ เหตุได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดย ธนาคารออมสิน ธกส. ธอส. SME bank บสย. และ EXIM bank อ่านต่อ

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)