Tag: ถูกรางวัลเสียภาษี

ทั่วไป

ถูกหวยต้องเสียภาษีรึเปล่า?

เมื่อผลประกาศมาว่าเราถูกรางวัล! ไม่ว่าจะเป็นรางวัลที่ 1 หรือแม้แต่รางวัลเลขท้ายสองตัว เราจะมีสิทธินำสลากฯ ไปขึ้นรางวัล ซึ่งนั่นย่อมหมายความว่าเรารวยขึ้น และเป็นจุดเริ่มต้นของคำถามว่า เงินรางวัลที่ได้รับนั้นเป็นรายได้ที่ต้องเสียภาษีรึเปล่า? อ่านต่อ

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)