Tag: ดอกเบี้ยเงินฝาก

ประกาศกฎหมายภาษี

ประกาศภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก ฉบับใหม่ มีอะไรเปลี่ยน?

อัปเดตประกาศใหม่จากกรมสรรพากร เพื่อให้ผู้ที่ได้รับดอกเบี้ยเงินฝากไม่ถึง 20,000 บาทต่อปี ไม่ต้องไปเซ็นยินยอมให้ธนาคารส่งข้อมูลให้กรมสรรพากร และยังได้รับสิทธิยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝากตามเดิม อ่านต่อ

ทั่วไป

ภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก ทำให้ต้องจ่ายภาษีเพิ่ม จริงหรือ?

วันที่ 4 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา กรมสรรพากรได้ออกประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 344) โดยยังคงให้สิทธิยกเว้นภาษีสำหรับดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ที่ไม่เกิน 20,000 บาทเหมือนเดิม แต่ต้องเป็นไปตามเงื่อนไข อ่านต่อ

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)