Tag: ฐานภาษี 2562

ทั่วไป

เรื่องต้องรู้ ก่อนคำนวณภาษี ปี 2562

รวมเรื่องที่ผู้เสียภาษีต้องรู้ สำหรับ ยื่นภาษีประจำปี 2562 รวมถึงเช็กความเปลี่ยนแปลงของค่าลดหย่อนภาษีประจำปี 2562 เพื่อการวางแผนภาษีได้ดียิ่งขึ้น อ่านต่อ