Tag: ซุ้มฉีดวัคซีน

ทั่วไป

ฉีดวัคซีน โควิด-19 สรุปวิธีจองผ่าน ‘หมอพร้อม’ และแบบ ‘Walk in’

กระทรวงสาธารณสุขเปิดทางเลือกให้ประชาชนเข้ารับการ ฉีดวัคซีนโควิด 19 ได้ทั้งแบบจองล่วงหน้าผ่าน ‘หมอพร้อม’ และแบบ Walk in โดยไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า อ่านต่อ

ทั่วไป

ฉีดวัคซีนโควิด ไม่ต้องลงทะเบียน สธ.เปิดให้ประชาชน Walk in แล้ว

กระทรวงสาธารณสุขเตรียมเปิด ฉีดวัคซีน Walk-in ไม่ต้องลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิดล่วงหน้า เพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงวัคซีนเข็มแรกได้เร็วที่สุด อ่านต่อ

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)