Tag: ช้อปดีมีคืน 2566

ลดหย่อนภาษี

เทคนิค เติมน้ำมันรถยนต์ ให้ลดหย่อนภาษี “ช้อปดีมีคืน 2566” ได้

เทคนิค เติมน้ำมันรถยนต์ ลดหย่อนภาษี “ช้อปดีมีคืน 2566” ถ้าเติมน้ำมันตั้งแต่ 1 ม.ค. – 15 ก.พ. 2565 และขอ ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป จากปั๊มน้ำมัน อ่านต่อ

ภาษี

ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-tax invoice) คืออะไร?

ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-tax invoice) คืออะไร? เป็นหลักฐานที่จำเป็นต้องใช้สำหรับ ช้อปดีมีคืน 2566 เพื่อรับสิทธิค่าลดหย่อนสูงสุด 40,000 บาท อ่านต่อ

ลดหย่อนภาษี

ช้อปดีมีคืน 2566 ซื้ออะไรได้บ้าง?

ช้อปดีมีคืน 2566 ซื้ออะไรลดหย่อนภาษีได้บ้าง? รวมรายการสินค้าและบริการที่ลดหย่อนช้อปดีมีคืน 2566 ที่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ อ่านต่อ

ภาษี

ตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบการ ที่ออก ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์

ตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับอนุมัติให้ออก ‘ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์’ และ ‘ใบรับอิเล็กทรอนิกส์’ เพื่อใช้เป็นหลักฐาน ช้อปดีมีคืน 2566 อ่านต่อ

ภาษี

ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice) ช้อปดีมีคืน ต้องใช้

ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-tax invoice) เป็นหลักฐานที่จำเป็นต้องใช้สำหรับการใช้สิทธิลดหย่อน ช้อปดีมีคืน 2566 สูงสุด 40,000 บาท อ่านต่อ

ข่าวภาษี

ช้อปดีมีคืน 2566 ลดหย่อนภาษี ประกาศเป็นกฎหมายแล้ว

ช้อปดีมีคืน 2566 ประกาศเป็นกฎหมายแล้ว ค่าซื้อสินค้า/บริการ ลดหย่อนภาษี ได้สูงสุด 40,000 บาท เมื่อมีใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ อ่านต่อ

ลดหย่อนภาษี

สินค้าและบริการที่ไม่อยู่ในเกณฑ์ลดหย่อนภาษี ช้อปดีมีคืน 2566

สินค้าและบริการที่ไม่อยู่ในเกณฑ์ลดหย่อนภาษี ช้อปดีมีคืน 2566 เช่น ค่าซื้อสุรา เบียร์ ไวน์ค่าซื้อยาสูบค่าซื้อรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เรือ ฯลฯ อ่านต่อ

ลดหย่อนภาษี

รายการสินค้าและบริการที่ลดหย่อน “ช้อปดีมีคืน 2566” ได้

รายการสินค้าและบริการที่ลดหย่อน “ช้อปดีมีคืน 2566” ได้แก่ สินค้าและบริการที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มสินค้าท้องถิ่น (OTOP) หนังสือ (รวมถึง e-book) อ่านต่อ

ลดหย่อนภาษี

เติมน้ำมัน 1 ม.ค.-15 ก.พ. 2566 ลดหย่อน “ช้อปดีมีคืน 2566” ได้

เติมน้ำมัน ตั้งแต่ 1 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 2565 ขอใช้สิทธิลดหย่อน ช้อปดีมีคืน 2566 ได้ โดยขอใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปจากปั๊มน้ำมัน อ่านต่อ

วิเคราะห์

ช้อปดีมีคืน 2566 ลดหย่อนภาษี 40,000 บาท

ช้อปดีมีคืน 2566 ครม.เห็นชอบแล้ว ลดหย่อนภาษีได้ 40,000 บาท สำหรับค่าซื้อสินค้าและบริการตั้งแต่ 1 มกราคม –  15 กุมภาพันธ์ 2566 รวมเวลา 46 วัน อ่านต่อ

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)