Tag: ชิมช้อปใช้ลงทะเบียน

งบประมาณ

ชิม ช้อป ใช้ มาตรการกระตุ้นการจับจ่ายใหม่ของรัฐบาล

หากคุณอยากมีส่วนร่วมในการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านมาตรการชิม ช้อป ใช้ คุณจะต้องลงทะเบียนให้ทัน 1 ล้านคนแรกของในแต่ละวัน โดยสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน – 15 พฤศจิกายน 2562 อ่านต่อ

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)