Tag: ฉีดวัคซีน

ทั่วไป

ฉีดวัคซีน โควิด-19 สรุปวิธีจองผ่าน ‘หมอพร้อม’ และแบบ ‘Walk in’

กระทรวงสาธารณสุขเปิดทางเลือกให้ประชาชนเข้ารับการ ฉีดวัคซีนโควิด 19 ได้ทั้งแบบจองล่วงหน้าผ่าน ‘หมอพร้อม’ และแบบ Walk in โดยไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า อ่านต่อ

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)