Tag: จ่ายภาษี

ทั่วไป

ใช้บัญชีส่วนตัวรับรวมเงินโดเนทโปรเจคให้ศิลปิน ต้องเสียภาษีมั้ย?

หากถูกส่งข้อมูลเพราะทำธุรกรรมครบตามที่กรมสรรพากรกำหนด ไม่การันตีว่าต้องเสียภาษี เพราะสิ่งที่จะตัดสินว่า ต้องเสียภาษี คือ รายได้ ไม่ใช่จำนวนครั้งที่ทำธุรกรรม อ่านต่อ

ทั่วไป

การผ่อนจ่ายภาษี กับเรื่องที่ผู้เสียภาษีต้องรู้

กรมสรรพากรเปิดโอกาสให้ผู้เสียภาษี ที่มียอดต้องชำระภาษี 3,000 บาทขึ้นไป สามารถผ่อนชำระภาษีได้ 3 งวดโดยไม่มีดอกเบี้ย และไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม อ่านต่อ

ทั่วไป

เชื่อมั้ย? คนไทยเสียภาษีแพงกว่าคนอเมริกัน

ปัจจุบันคนไทยอยู่ในระบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในสัดส่วนที่น้อย จึงทำให้คนที่อยู่ในระบบต้องแบกรับภาระภาษีส่วนนี้แทนคนไทยที่อยู่นอกระบบ ส่งผลให้อัตราภาษีอยู่ในระดับที่สูงเมื่อเทียบกับค่าครองชีพบ้านเรา อ่านต่อ

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)