Tag: จ่ายชดเชยโควิด

ทั่วไป

สปสช. ปรับหลักเกณฑ์ จ่ายโควิด มีผล 4 ก.ค. รองรับเป็นโรคประจำถิ่น

บอร์ด สปสช. มีมติเห็นชอบให้ปรับหลักเกณฑ์ จ่ายโควิด เริ่มมีผลตั้งแต่ 4 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป รองรับโรคโควิด-19 เป็นโรคประจำถิ่น อ่านต่อ

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)