Tag: คืนภาษีผ่านพร้อมเพย์

SME

คืนภาษีนิติบุคคล ผ่านพร้อมเพย์ (PromptPay) กับคำถามที่พบบ่อย

กรมสรรพากรจับมือธนาคารแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย และสมาคมธนาคารนานาชาติ ให้บริการคืนเงินภาษีนิติบุคคลผ่านพร้อมเพย์ (PromptPay) ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 63 อ่านต่อ

ภาษีธุรกิจ

นิติบุคคลรับเงินคืนภาษีผ่านพร้อมเพย์ได้แล้ว

ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป ผู้เสียภาษีที่เป็นนิติบุคคล (เช่น หจก. หรือ บริษัท) สามารถขอรับเงินคืนผ่านพร้อมเพย์ได้แล้ว อ่านต่อ

ทั่วไป

สรรพากรคืนภาษีช้า กับเรื่องที่หลายคนยังไม่รู้

เงินคืนภาษีถือเป็นสิทธิโดยชอบธรรมของผู้เสียภาษี และเงินคืนภาษีไม่ใช่โบนัสที่ได้รับจากรัฐบาลหรือกรมสรรพากร แต่เงินคืนภาษีที่คุณจะได้รับมาจากการที่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายระหว่างปีภาษีมากกว่าจำนวนภาษีที่คุณต้องจ่ายจริงนั่นเอง อ่านต่อ

ทั่วไป

สาเหตุที่ทำให้เรา ได้เงินคืนภาษีช้า กว่าที่คิด

การเตรียมเอกสารทุกอย่างให้เรียบร้อย ไม่ได้มีประโยชน์ในแง่ของความแม่นยำในการกรอกตัวเลขเพื่อยื่นภาษีเท่านั้น แต่ยังช่วยให้คุณสามารถส่งเอกสารเพิ่มเติมได้เร็วมากขึ้น และมีโอกาสได้รับเงินคืนภาษีรวดเร็วเพิ่มขึ้นอีกด้วย อ่านต่อ

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)