Tag: คืนภาษีผ่านพร้อมเพย์

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ยื่นขอคืนภาษีแล้ว เพราะเหตุใดจึง ยังไม่ได้เงินคืนภาษี?

ยังไม่ได้เงินคืนภาษี หรือได้เงินคืนภาษีช้ากว่าที่คิดอาจเป็นเพราะไม่ได้เตรียมเอกสารหลักฐานให้เรียบร้อย หรือไม่รู้ตัวว่าถูกสรรพากรเรียกขอเอกสาร อ่านต่อ

ข่าวภาษี

กรมสรรพากรเร่ง คืนภาษี 2564 ไปแล้วกว่า 78 %

กรมสรรพากรเร่ง คืนภาษี 2564 สำหรับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ให้ผู้ที่ขอคืนไปแล้ว 1,679,208 แบบ สูงถึง 78% จำนวนเงินที่คืนให้แล้ว 15,426 ล้านบาท อ่านต่อ

SME

คืนภาษีนิติบุคคล ผ่านพร้อมเพย์ (PromptPay) กับคำถามที่พบบ่อย

กรมสรรพากรจับมือธนาคารแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย และสมาคมธนาคารนานาชาติ ให้บริการคืนเงินภาษีนิติบุคคลผ่านพร้อมเพย์ (PromptPay) ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 63 อ่านต่อ

ภาษีธุรกิจ

นิติบุคคลรับเงินคืนภาษีผ่านพร้อมเพย์ได้แล้ว

ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป ผู้เสียภาษีที่เป็นนิติบุคคล (เช่น หจก. หรือ บริษัท) สามารถขอรับเงินคืนผ่านพร้อมเพย์ได้แล้ว อ่านต่อ

ทั่วไป

สรรพากรคืนภาษีช้า กับเรื่องที่หลายคนยังไม่รู้

เงินคืนภาษีถือเป็นสิทธิโดยชอบธรรมของผู้เสียภาษี และเงินคืนภาษีไม่ใช่โบนัสที่ได้รับจากรัฐบาลหรือกรมสรรพากร แต่เงินคืนภาษีที่คุณจะได้รับมาจากการที่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายระหว่างปีภาษีมากกว่าจำนวนภาษีที่คุณต้องจ่ายจริงนั่นเอง อ่านต่อ

ทั่วไป

สาเหตุที่ทำให้เรา ได้ เงินคืนภาษีช้า กว่าที่คิด

การเตรียมเอกสารทุกอย่างให้เรียบร้อย ไม่ได้มีประโยชน์ในแง่ของความแม่นยำในการกรอกตัวเลขเพื่อยื่นภาษีเท่านั้น แต่ยังช่วยให้คุณสามารถส่งเอกสารเพิ่มเติมได้เร็วมากขึ้น และมีโอกาสได้รับเงินคืนภาษีรวดเร็วเพิ่มขึ้นอีกด้วย อ่านต่อ

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)