ป้ายกำกับ: คำนวณภาษี iTAX

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

วิเคราะห์ ค่าภาษีตามฐานเงินเดือน 2562

ฐานเงินเดือนที่สูงขึ้นทำให้อัตราภาษีที่ต้องเสียสูงขึ้นตามไปด้วย การคำนวณภาษีที่ถูกต้อง จะต้องคำนวณสัดส่วนค่าภาษีต่อรายได้ตลอดทั้งปีด้วย จึงจะได้อัตราภาษีที่แท้จริง อ่านต่อ

ภาษี

4 ปัญหาสุดฮิตในฤดูภาษี

แม้มนุษย์เงินเดือนและผู้มี อ่านต่อ

error: Content is protected !!