Tag: ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ

ทั่วไป

ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ ปรับอัตราใหม่ เริ่ม 1 ต.ค. 2565

ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ ปรับอัตราใหม่ เริ่ม 1 ต.ค. 2565 คณะกรรมการค่าจ้างเห็นชอบ ปรับขึ้นทั่วประเทศ สูงสุดวันละ 354 บาท สำหรับชลบุรี ระยอง ภูเก็ต อ่านต่อ

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)