Tag: กองทุน LTF

ลดหย่อนภาษี

กองทุนหุ้นยั่งยืน (SEF) กับความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน

กองทุนหุ้นยั่งยืน (SEF) อยู่ภายในขั้นตอนพิจารณาและศึกษารายละเอียดของกระทรวงการคลัง หากซื้อกองทุน LTF ภายในปี พ.ศ. 2562 ยังสามารถลดหย่อนภาษีได้เหมือนเดิม อ่านต่อ

ลดหย่อนภาษี

เลือก กองทุนลดหย่อนภาษี อย่างไรให้คุ้มค่า

เทคนิคซื้อกองทุนให้ได้ผลตอบแทนตรงใจและความต้องการมากที่สุด มือใหม่อยากลงทุนแต่ไม่รู้ว่าจะต้องเลือกกองทุนแบบไหน iTAX รวมมาให้แล้ว อ่านต่อ

ลดหย่อนภาษี

ผู้นับถือศาสนาอิสลามซื้อ LTF แบบไหนได้บ้าง?

เพราะ LTF เป็นกองทุนรวมหุ้นผ่านการไปถือหุ้นในกิจการต่างๆ การถือ LTF จึงแสดงออกถึงการเป็นเจ้าของกิจการด้วย หาก LTF กองใดไปถือหุ้นในกิจการที่ขัดต่อหลักศาสนาอิสลาม ผู้ถือ LTF กองนั้นก็จะกลายเป็นเจ้าของกิจการที่ขัดต่อหลักศาสนาตามไปด้วย อ่านต่อ

error: Content is protected !!