Tag: กองทุน LTF

ลดหย่อนภาษี

คลังชง ปรับเกณฑ์ กองทุน SSF สู้ COVID-19

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กรมสรรพากร และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พิจารณาปรับเกณฑ์กองทุนSSF ให้มีเกณฑ์เหมือนกองทุนLTF ที่ยกเลิกไปเมื่อปี พ.ศ. 2562 อ่านต่อ

ลดหย่อนภาษี

รอลุ้น กองทุน SSF มาแทน LTF ลดหย่อน RMF เป็น 30%

กองทุนรวมเพื่อการออม หรือ กองทุน Super Savings Fund (SSF) โดยลดหย่อนภาษีได้ 30% ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษี แต่ไม่เกิน 2 แสนบาท และถือเป็นเวลา 10 ปี อ่านต่อ

ลดหย่อนภาษี

กองทุนหุ้นยั่งยืน (SEF) กับความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน

กองทุนหุ้นยั่งยืน (SEF) อยู่ภายในขั้นตอนพิจารณาและศึกษารายละเอียดของกระทรวงการคลัง หากซื้อกองทุน LTF ภายในปี พ.ศ. 2562 ยังสามารถลดหย่อนภาษีได้เหมือนเดิม อ่านต่อ

ลดหย่อนภาษี

เลือก กองทุนลดหย่อนภาษี อย่างไรให้คุ้มค่า

เทคนิคซื้อกองทุนให้ได้ผลตอบแทนตรงใจและความต้องการมากที่สุด มือใหม่อยากลงทุนแต่ไม่รู้ว่าจะต้องเลือกกองทุนแบบไหน iTAX รวมมาให้แล้ว อ่านต่อ

ลดหย่อนภาษี

ผู้นับถือศาสนาอิสลามซื้อ LTF แบบไหนได้บ้าง?

เพราะ LTF เป็นกองทุนรวมหุ้นผ่านการไปถือหุ้นในกิจการต่างๆ การถือ LTF จึงแสดงออกถึงการเป็นเจ้าของกิจการด้วย หาก LTF กองใดไปถือหุ้นในกิจการที่ขัดต่อหลักศาสนาอิสลาม ผู้ถือ LTF กองนั้นก็จะกลายเป็นเจ้าของกิจการที่ขัดต่อหลักศาสนาตามไปด้วย อ่านต่อ

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)