Tag: กลต

ภาษีธุรกิจ

ครม. ไฟเขียว ระดมทุน Startup ยกเว้นภาษีกำไร 10 ปี

ครม.ผ่านมาตรการภาษีส่งเสริม ระดมทุน startup อนุมัติหลักการ “ยกเว้นภาษีกำไร” สำหรับกำไรจากการโอนหุ้นและหน่วยทรัสต์ เป็นเวลา 10 ปี อ่านต่อ

ทั่วไป

ก.ล.ต. เสนอคุมเข้ม ห้ามโฆษณาคริปโท “เกินจริง” ในที่สาธารณะ

ก.ล.ต. เสนอคุมเข้ม ห้ามโฆษณาคริปโท “เกินจริง” ในที่สาธารณะ รวมถึงห้ามโฆษณาผ่าน influencer ช่องทางออนไลน์ด้วย อยู่ระหว่างรับฟังความเห็นประชาชน อ่านต่อ

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)