Tag: กระทรวงพลังงาน

ทั่วไป

ลดค่าไฟฟ้า 2 เดือน ช่วยเหลือประชาชน เริ่ม พ.ค. – มิ.ย. 2564

ที่ประชุม ครม. มีมติเห็นชอบให้ กระทรวงพลังงานดำเนินการ ลดค่าไฟฟ้า 2 เดือน สำหรับค่าไฟฟ้าเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน 2564 ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ อ่านต่อ

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)